02-03-11

Heks zijn : veel meer dan enkel een modetrend...

Heksen zijn anders. Niet omdat we een Godin aanbidden en ons leven afstemmen op de maanstanden. Wel omdat we in onze eigen wereld leven, apart van wat algemeen als mainstream beschouwd wordt. We denken anders en zijn ons bewust van wat rondom ons gebeurt.

In dat opzicht verschillen we van de Wicca-adepten die dwepen met hekserijen, louter omdat dat cool is en omdat ze het zo in films hebben gezien.

Heksen zijn mensen die zich buiten de maatschappij opstellen, er niet meer aan willen deelnemen. We verachten onze westerse beschaving omdat ze de natuur vergiftigt. We weigeren deel te nemen aan een samenleving waar rijkdom en macht centraal staat. Die zich verrijkt terwijl de hele wereld ten onder gaat aan oorlog, armoede en onrechtvaardigheid. We staan afkerig t.a.v. de kerk omdat ze schijnheilig is. Ze verkondigt een geloof dat discrimineert, vervolgt en onderdrukt.  We huiveren van rationeel/wetenschappelijk denken omdat het emoties en fantasie verdringt... We verheerlijken emoties omdat we er voor kiezen écht te leven.

Verantwoordelijkheidszin
Heksen zijn verantwoordelijk voor hun doen en laten, voor de keuzes die ze maken. We geven anderen nooit de schuld van dingen die we zelf gedaan hebben of van woorden die we gesproken hebben. En dat gaat ver. Geen "Ik voel me slecht omdat hij me verlaten heeft."

Natuur
Heksen hebben eerbied voor de natuur. Alles is heilig voor ons (planten, dieren, aarde, lucht, water, etc...). Het komt er maw op neer dat we in harmonie met onze omgeving moeten leven. We passen we ons aan aan de verschillende cycli (seizoenen, maanstanden, etc). Zo zullen we stil en inactief blijven wanneer dit nodig is. Soms zullen we actie ondernemen  tegen hen die de natuur vernielt.

Oog hebben voor onze schaduwkant
We moeten de negatieve aspecten van het leven onder ogen durven zien. Dit heeft zowel betrekking op ons innerlijke als op onze omgeving. Het is niet altijd rozegeur en maneschijn. Het komt er op aan de realiteit te aanvaarden zoals ze is: onze eigen pijn, angst, woede, ... Het komt er op aan om negatieve aspecten om te buigen tot iets positiefs.

Leven
Te veel mensen laten zich leven. Ze volgen gedwee regels en voorschriften en laten zich beinvloeden door advies van anderen zonder te beseffen wat ze doen of wie ze volgen. We moeten ons bewust worden van onszelf. Weten waarom we iets doen. Enkel zo kunnen we de gevolgen van ons handelen inschatten en dragen. "An ye harm none, do as ye will".

Vrij zijn
We moeten zelf handelen en zelf denken, los van bepaalde opvattingen en gewoontes. Dit houdt ook een emotionele vrijheid in. Bijvoorbeeld in een relatie je NIET onderwerpen aan de ander.

Geloven
Niet in een godsdienst of bepaalde opvatting, wel in jezelf en in het universum waarvan we deel uitmaken. "The moment one definitely commits oneself, then Providence moves as well…. Whatever you can do or dream you can do, begin it. Boldness has genius, power and magic in it." (Goethe)

Je bewust worden van de werkelijkheid
Mensen beperken hun eigen werkelijkheid tot hun nabije omgeving. Het is een wereld die ze kunnen ervaren, ruiken, voelen en zien. Heksen aanvaarden de oneindigheid van onze wereld. We aanvaarden dat er meer is dan wat we nu ervaren. We hebben oog voor het onverklaarbare en proberen onze grenzen te doorbreken.

Magie
Waarschijnlijk het meest tot de verbeelding sprekend element van ons heks zijn. Magie is veel meer dan tot rust komen, mediteren en/of proberen tevreden te zijn met je leven. Magie is iets waar je je hele leven aan werkt. Magie is een methode om de nieuwe werkelijkheid tot leven te roepen. Het is een machtig maar moeilijk te hanteren middel. Uiteindelijk doel is onszelf opnieuw te scheppen om zo tot spritituele perfectie te komen. Een schijnbaar onmogelijke taak. Een taak die zich over verschillende mensenlevens uitspint.

( gebaseerd op  "How to Become a Witch - The Path of Nature, Spirit & Magick",  By:  Amber K, Azrael Arynn K )

16:01 Gepost door Mieke in Book of shadows | Permalink | Commentaren (0) | Tags: witch, heks, basisprincipes, geloof |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.